ประวัติ น้ำตกแก่งสาวน้อย

       น้ำตกแก่งสาวน้อย เป็นน้ำตกที่ถูกซ่อนตัวมายาวนาน ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบล   เข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในอดีตคนในหมู่บ้านนิยมมาใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น ตัวน้ำตกมีความสูงประมาณ 30-40 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีถ้ำค้างคาวขนาดใหญ่อยู่ข้างใน ฤดูฝนช่วงกรกฎาคมของทุกปี เมื่อน้ำหลากจากที่ต่างๆมาสู่ตัวน้ำตก จนบางครั้งท่วมถ้ำ จะเห็นค้างคาวเป็นจำนวนมาก บินออกมาเต็มท้องฟ้า  ภายในถ้ำยังเป็นปริศนา ถึงตำนานเรื่องเล่า เกี่ยวกับสมบัติที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ บริเวณรอบน้ำตกยังอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่หลากหลายพันธุ์ โดยเฉพาะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นบนหิน รวมถึงยังเป็นที่อาศัยของนก และสัตว์ชนิดต่างๆ พร้อมเส้นทางศึกษาธรรมชาติจนถึงปลายน้ำตก

Short URL: http://tinyurl.com/yb3uuzxj

Last updated by at .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.